logo blog
Selamat Datang Di Blog Seputar Informasi
Terima kasih atas kunjungan Anda di blog Seputar Informasi,
semoga apa yang saya share di sini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi bagi kita semua
untuk terus berkarya dan berbuat sesuatu yang bisa berguna untuk orang banyak.

Atur Pasrah Pengantin Bahasa Jawa

ATUR PASRAH PENGANTIN BAHASA JAWAKasugengan soho sih nugrahaning Gusti ingkang akaryo Loka mugi kajiwo lan kasariro wonten panjenengan sedoyo lan kulo amin Panjenenganipun Bapak Semin sekaliyan garwo ingkang kinurmatan, ingkang wonten kelenggahan puniko dipun salirani panjenenganipun Bapak Tugiman ingkang pantes sinugoto ing tata krami. Keparengo kula minongko talanging boso panjeneganipun Bapak Darmo sekaliyan garwo, ngabiyantoro ( tepo ngapurancak) sowan wonten ngarso panjenengan humiring putro temanten kakung anak mas Jono dene wigatosing perlu nuninggih mekaten:

Sepisan hangaturaken salam taklimipun panjenengan Bapak Darmo sekaliyan garwo katur panjenenganipun Bapak Semin sekaliyan garwo dalasan sedoyo kulawangso. Kaping kalihipun kinen hangaturaken sekar cempoko saksele nuninggih penganten kakung anak mas Jono mugi katampi kanthi renoning penggalih kanthi panyuwunan inggal kadhaupaken kaliyan atmojo putrinipun bapak Semin ingkang asmo roro ayu Tumi miturut adat widi widono ingkang lumampah wonten ing tlatah mriki. Kulo sapengombyong namung jumurung karso mugi tumapaking titi laksono rancag lancar tan manggih rubedo sinartan puji donga, mugi Gusti Allah ingkang Maha Agung tansah paring nugroho jejodhohan pinangaten kekalih.

Mekaten pepuntaning atur, jenang selo wader kali sesondheran, apuronto menawi lepat nyuwun pangapuro. Waduk gajah mungkur wonogiri, menawi wonten kladhuking atur nyuwun agunging pangaksami.
Nuwun, bapak soho ibu, poro sepuh, sesepuh ingkang kulo paring pangurmatan ugi sedherek sedherek ingkang rawuh wonten mriki. Bapak soho ibu (besan), kulo angaturaken sugeng rawuh panjenengan sarowang. Sakelangkung ing syukur kulo, dene rawuh panjenengan, kula saestu ngetrepi wanci ingkang prayogi.

Monggo kito sedoyo panjetaken puja puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah SWT ingkang paring kaselametan lan Rahmatipun dumateng kito sedoyo.

Bapak soho ibu (…..) rawuh wonten mriki bade maringaken putro jaleripun, penganten kakung ingkang asmonipun Raden Bagus(….) sinartan peparing manekawarno, kula sanget-sanget angaturaken gunging panuwun. Sadoyo kolo wau kulo tampi kanthi suko renoning manah.

Salajengipun Bapak(…)sampun kepareng paring kapitadosan dhumateng kulo babagan kelampahanipun dhauping penganten ing mangke kulo sendikani. Sanajan sagaduk kuwawi kulo.

Ing puniko, panjenengan kalian sedherek sedherek kulo suwun lenggah prayogi ing palenggahan ingkang sampun kulo cawisaken, sumene ngiras pantes angestreni dhauping penganten. Dene wonten kiranging boja lan kromo kula anggen kulo anampi rawuh panjenengan sakonco, mugi keparengan maringi agunging pangaksami.cekap sementen atur kulo.
Masukan Email Untuk Berlangganan Artikel Dari Seputar Informasi.
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

Kritik dan Saran sobat sekaliyan sangat kami butuhkan agar kami bisa membenahi segala kekurangan kami

Copyright © 2016. Seputar Informasi - All Rights Reserved | TV Streaming | Template | Di Obrak Abrik Oleh Ramaja Gandhi